Hemen Ara

Whatsapp Destek

Obezite ve Metobolik Cerrahi Uzmanı - Op. Dr. Serkan Tüğen

Obezitenin Yol Açtığı Sağlık Sorunları

Obezitenin Yol Açtığı Sağlık Sorunları
Obezitenin Yol Açtığı Sağlık Sorunları

Obezite vücudun anormal derecede yağlanması olarak tanımlanır. Obezitenin neden olduğu hastalıklarobezitenin şiddeti ve süresi ile doğru orantılı olarak artar. Başlıca obezitenin neden olduğu hastalıklar:

1. Metabolik sendrom: Tansiyon yüksekliği, HDL düşüklüğü, Trigiliserit yüksekliği, açlık kan şekerinin yüksek olması ve bel çevresinin erkeklerde ≥102 cm, kadınlarda ≥88 cm olması durumundan en az üç tanesinin varlığı metabolik sendrom olarak tanımlanır ve görülme sıklığı kilo artışı ile doğru orantılı olarak artar.

2. Diyabet: Araştırmalar tip 2 diyabet olgularının %80’inden fazlasında obezitenin rol oynadığını bildirmiştir.Diyabeti olan obez olgularda %5-15 ağırlık kaybı ile kan şekerlerinde belirgin iyileşme görülür.

3. Dislipidemi: Dislipidemi obezitede görülen metabolik bozukluklardan birisidir ve görülme sıklığı BKİ ile doğru orantılı olarak artar. Dislipidemisi olanların % 25,5’i normal kilolu, % 37,4’ü fazla kilolu, % 36,1’i obezdir.

4. Hipertansiyon: kilo artışı ile beraber kan basıncında artışlar görülür. Çalışmalar BKİ 25 kg/ üzerinde olan kadınlarda 5-10 kg fazlalığın hipertansiyon gelişme riskini 1,7 kat, 25 kg ve üzerindeki fazlalığın ise 5,2 kat arttırdığı gösterilmiştir.

5. Kardiyovasküler Hastalık ve Mortalite: Obezite ile KVH arasındaki ilişki uzun süredir araştırılan bir durumdur.Bir çalışmada 10 kg’lık ağırlık artışının koroner arter hastalığı riskinde %12’lik, sistolik kan basıncında 3 mmHg’lık ve diastolik kan basıncında 2,3 mmHg’lık artışa sebep olduğu göstermiştir.,

6. Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı: Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) tüm dünyada kronik karaciğer hastalığının en sık görülen durumudur ve  basit yağlanma ile başlar, siroz, hepatosellüler karsinom ve karaciğer yetmezliğine kadar ilerleyebilir.

7. Polikistik over sendromu (PKOS): Üreme, hormonal ve metabolik sistemlerde görülen endokrin bozukluktur. PKOS’lu kadınların yaklaşık %30-75’i fazla kilolu ya da obezdir. Normal kilolu kadınlarda da PKOS görülse de obez kadınlarda PKOS görülme olasılığı daha fazladır.

8. Kadın İnfertilitesi: 12 ay boyunca korunma olmamasına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesine verilen isimdir. Birçok büyük retrospektif çalışmada kilo fazlalığının kadınlarda infertiliteyi arttırdığı gösterilmiştir.

9. Erkek Hipogonadizmi: Erkek hipogonadizmi testosteron düzeyinin normalin altında olması olarak tanımlanabilir ve erkek hipogonadizmi obezite ile yakın ilişki halindedir. Obezite varlığında testosteron düzeyi düşmekte, diyet, egzersiz veya bariyatrik cerrahi ile kilo kaybı sonrasında testosteron düzeyi artmaktadır.

10. Uyku Apne/Astım/Reaktif Hava Yolu Hastalıkları: Obezite, akciğerler üzerine etkilerine ek olarak, hava yolunda yağ depolanması ya da akciğer hacminde azalma ile hava yolunu etkilemektedir. BKİ’nin >29 kg/m2 olmasının uyku apnesi sendorumunu 10 kat arttırdığı bildirilmiştir.

11. Osteoartrit: Ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açan bir eklem hastalığıdır. obezitenin son yıllardaki belirgin artışı ile  aşırı vücut ağırlığı, diz, kalça, omurga gibi ağırlık taşıyan eklemlerin üzerindeki yükün artmasına ve kıkırdak yapının aşınmasına, eklemlerin dejenerasyonuna neden olur.

12. Obezite ve Gastrointestinal Problemler: Obezite, safra kesesi taşı ve buna bağlı pankreatit sıklığında artış ile ilişkilidir.

Sosyal Ağlarda Paylaş